broj 3/18

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
2. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
3. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za prodaju nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf