6/2018

Hitova: 1353

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
2. Zaključak o prihvaćanja izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2018.g..

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. III. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.
2. Rješenje o rasporedu na radno mjesto.
3. Izvješće o radu za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „ŽUONO“.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore Lovačkom društvu Jelen.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Lidiji Svoboda.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Damira Matišić.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Gril Heleni.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore LD Vranovac.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatskog časničkog zbora Grada Požege.

Zapisnik sa 10 sjednice Općinskog vijeća 

Ispis