Listić 2020. godina

Župni listić 13/2020 od 26.07.2020. listić.pdf

Župni listić 12/2020 od 28.06.2020. listić.pdf

Župni listić 11/2020 od 14.06.2020. listić.pdf

Župni listić 10/2020 od 31.05.2020. listić.pdf

Župni listić   9/2020 od 17.05.2020. listić.pdf

Župni listić   8/2020 od 03.05.2020. listić.pdf

Župni listić   7/2020 od 24.04.2020.listić.pdf

Župni listić   6/2020 od 29.03.2020. listić.pdf

Župni listić   5/2020 od 15.03.2020. listić.pdf

Župni listić   4/2020 od 01.03.2020. listić.pdf

Župni listić   3/2020 od 09.02.2020. listić.pdf