Preporuke 21.09.2018.

c_160_120_16777215_00_images_slike2014_slike2015_preporuke_za_zastitu.jpg

Obavijest voćarima! Obavještavamo voćare intenzivnih nasada koštičavog voća da obave tretiranje protiv različitih gljivičnih i bakterijskih uzročnika biljnih bolesti. U srpanju i kolovozu nam je palo je više od 200 l kiše po m².

Takvi vremenski uvjeti pogodovali su razvoju svih uzročnika biljnih bolesti na koštićavom voću. Stoga nasade višnje, trešnje, šljive, breskve, nektarine i marelice treba zaštiti bakrenim pripravcima u fazi opadanja listova. Prije aplikacije, sasušene tzv „ mumije“ skinuti sa stabla i iznijeti iz voćnjaka. Neki nasadi višnje, trešnje, breskve i marelice nalaze se u fazi prigodnoj za primjenu bakrenih pripravaka. Voćnjaci u dobroj kondiciji zaštitu izvršiti kasnije- u fazi opadanja lišća. Primijenite jedan od pripravaka: Champion, Champion Flow SC Neoran, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau Z. Zaštitu obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva. Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.