19. Sjednica Općinskog vijeća

c_160_120_16777215_00_images_slike2014_vijece.jpg

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kaptol održati će se 19. prosinca 2019. godine  u 17:00 sati u Općinskoj vijećnici. Predloženi dnevni red sjednice je slijedeći:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prijedlog Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2020. godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarske zone Novi Bešinci.
4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.
5. Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta.
6. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2019. godini.
7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
8. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
9. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
11. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.
12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u športu u općini Kaptol za 2019. godinu
13. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu.
14. Pitanja i prijedlozi o različitom.