glasnik 02/17

Glasnik Hitova: 2855

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o ponovnom pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
2. Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje
2017-2022. godine.
3. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za prodaju nekretnina.


AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 43. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2017.
2. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline“ u Kaptolu.
3. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.
4. Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2017. godinu.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
6. Zaključak o kupnji karata za humanitarni koncert.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

Ispis